Ortodontik Problemler Nelerdir?

Ortodontik Problemler Nelerdir?

ÇAPRAŞIKLIK

Çarpısıklık

Diş-çene boyut uyumsuzluğundan kaynaklanır. 2-4 mm arası çapraşıklıklar hafif, 4-7 mm arası çapraşıklıklar orta, 8 mm ve yukarısı çapraşıklıklar şiddetli çapraşıklıklardır.
Çapraşıklığın miktarına göre diş çekimli veya çekimsiz sabit tedaviye karar verilir. 

 

ROTASYONLU DİŞLER (DÖNÜK DİŞLER)

Rotasyonlu Dişler- Dönük Dişler

Bir dişin kendi ekseni etrafında dönmüş olmasına Rotasyon denir. Rotasyonlu diş, diş kavsi içerisinde daha fazla yer kaplar, çapraşıklığa neden olur. Diğer komşu dişlerin pozisyonunu bozar ve düzgün bir kapanışa engel olur. Hem estetik, hem de fonksiyon açısından tedavi edilmesi gerekir. Ortodontik tedavi ile kolaylıkla tedavi edilebilir.

 

DİASTEMALI DİŞLER (ARALIKLI DİŞLER)

Diastemalı Dişler - Aralıklı Dişler

Dişler arasında aralanma, genellikle ön iki dişin arasında görülür. Bazı durumlarda ise tüm ağızda diş aralanmalarına rastlanılır. Bu aralıklar, 2 diş arasındaki dişeti liflerinin çok kalın olmasından, bazı durumlarda da dişlerin boyutlarının küçük olmasından kaynaklanabilir. Bu aralıklar ortodontik olarak kapatılabilir ancak diş boyutlarının çok küçük olduğu hastalarda diş boyutlarının büyütülmesi de düşünülmelidir.

 

ÖRTÜLÜ KAPANIŞ (DERİN KAPANIŞ)

ÖRTÜLÜ KAPANIŞ

Üst ön kesici dişler, normalde alt ön dişleri 2 mm örtmelidir. Üst ön dişler bazen alt dişleri normalden fazla kapatır. Bu vakalarda alt dişler çok az gözükür veya hiç gözükmez. Bazı vakalarda alt kesici dişler, üst damağa değerek, bazen de üst kesici dişler alt kesicilerin önündeki dişetine değerek tahrişe neden olurlar.

Üst dişlerin aşırı uzaması, gülümseme sırasında üst dişetinin de fazlaca gözükmesine de neden olur. Örtülü kapanış tedavi edildiğinde hem düzgün bir gülümseme çizgisi ve hem de sağlıklı çiğneme fonksiyonu elde edilir.

 

ÇAPRAZ KAPANIŞ

Çapraz KapanışÇapraz Kapanış 2

Ters kapanış da denebilir. Normalde üst dişler, hem ön hem de arka tarafta alt dişleri örtmektedirler. Bir veya birkaç dişin ters kapanışta olması çapraz kapanış olarak adlandırılır ve hangi yaşta tespit edilirse edilsin mutlaka tedavisi gerekmektedir. Ön veya arka çapraz kapanış şeklinde kendini gösterebilir.

 

ÇENELERDE DARLIK

ÇENELERDE DARLIK

Ortodontide sıklıkla üst çene darlığından söz edilir. Ancak bazen alt çene de üst çeneyle beraber dardır. Sadece üst çene darlığı genellikle kendini arka dişler bölgesinde çapraz kapanışla gösterir. Bu durum da hangi yaşta tespit edilirse edilsin mutlaka tedavisi gerekmektedir.

 

ALT ÇENENiN iLERiDE GÖZÜKMESi

ALT ÇENENiN iLERiDE GÖZÜKMESi

Bu durum şu nedenlerle ortaya çıkabilir; alt çene ileride üst çene normal, alt çene normal üst çene geride veya alt çene ileride üst çene geride olabilir. Bu vakaların kesin teşhisi sefalometrik film analizi sonucu yapılmaktadır.

Problem üst çene geriliği ise büyüme gelişim dönemi içerisindeki bireylerde üst çene öne alınabilir. Ancak büyüme gelişimin sona erdiği vakalarda üst çenenin ileri alınması sadece ortognatik cerrahi ile beraber yürütülen ortodontik tedaviyle mümkündür.

Problem alt çenenin ileride olması ise çocuğun büyüme gelişim döneminin bitmesi beklenir. Böylece alt çenenin büyüyeceği kadar büyümesi ve son halini alması sağlanır. Büyüme gelişim dönemi sonunda(17-18 yaşlarında) ortodontik tedaviye başlanır. Bu dönemde ortognatik cerrahi öncesi, ağız ameliyata hazırlanır. Çapraşıklıklar açılır, dişler muntazam bir şekilde dizilir. Ortognatik cerrahi ile birlikte çeneler ileri, geri aşağı veya yukarı konumlandırılır. Bu tür ameliyatlar hastane şartlarında genel anestezi altında yapılır.

 

ÜST ÇENENIN ILERIDE GÖZÜKMESI

ÜST ÇENENIN ILERIDE GÖZÜKMESI

Üst çenenin ileride göründüğü durumlarda ; üst çene ileride alt çene normal pozisyonda, üst çene ileride alt çene geride veya üst çene normal alt çene geride olabilir.

Hangi çenenin normal, ileride veya geride olduğu sefalometrik film analizi ile belirlenir ve o çeneye yönelik tedavi uygulanır. Bu durum, ortodontik tedavi yöntemleriyle büyüme-gelişim dönemi içerisinde tedavi edilebilir. Büyüme gelişimini tamamlamış hastalarda ise problemin çözümü için vakanın durumuna göre diş çekimli tedavi(kamuflaj tedavisi) veya ortognatik cerrahi tedavi uygulanabilir.

 

ÖN VE ARKA AÇIK KAPANIŞ

ÖN VE ARKA AÇIK KAPANIŞ

Ön ve/veya arka bölgede dişler birbirinden uzakta konumlanmışsa, arada açıklık varsa buna açık kapanış adı verilmektedir.

Bu vakalar genelde yanlış yutkunma, parmak emme veya uzun süre emzik emmeden dolayı gelişir.
Erken yaşta (3-6) yakalanıp bu alışkanlılar düzeltilirse kendi kendine düzelme olasılığı vardır. Fakat daha ileriki yaşlarda tespit edilirse ortodontik tedavi ile düzeltilir.

 

UYUŞMAYAN ORTA HATLAR

UYUŞMAYAN ORTA HATLAR

İdeal kapanışta, üst ön 2 kesici keser dişin arasındaki orta hat ile alt ön 2 kesici diş arasındaki orta hat çakışmalıdır. Orta hatların çakışmadığı durumlar hem kapanış bozukluğunun göstergesidir hem de estetik olarak sorun teşkil etmektedir.

 
 
GÖMÜLÜ DİŞLER

GÖMÜLÜ DİŞLER

Gömülü dişler, sürme zamanı geldiği halde çeşitli nedenlerden dolayı ağız boşluğunda yerini alamayan, kemik ve yumuşak doku içerisinde kısmen veya tümüyle kalmış olan dişlerdir. Toplum genelinde dişlerimizin gömülü kalma sırası alt çene yirmi yaş, üst çene yirmi yaş, üst çene köpek dişi, alt çene köpek dişi, alt çene küçük azı dişler, üst çene küçük azı dişler olarak sıralanmaktadır.

Ortodontik olarak en sık tedavi edilen gömülü dişler üst köpek dişleridir. Köpek dişleri ağzın tam köşesinde yer alan, kökleri en uzun ve sağlam olan dişlerdir. Estetik olarak, çiğneme fonksiyonunda ve çenenin yana hareketlerinde önemli fonksiyonları vardır. Gömülü köpek dişlerinin çoğu ortodontik tedavi ile başarılı bir şekilde yerlerine getirilebilmektedir. Gömülü kalmış kopek dişlerinin çekilmesi en son tercih edilmesi gereken tedavi yöntemidir.
Gömülü kalmış dişlere sahip hastada, başarı şansı hastanın yaşına, gömülü dişin kemik içerisindeki konumuna bağlıdır. Dişin kökü olması gereken yere ne kadar yakın ise başarı şansı o kadar artmaktadır. Bunun yanında hastanın yaşının genç olması da tedavinin başarı şansını arttırmaktadır.

 

EKSİK DİŞLER

Eksik Dişler

Bireyde dişlerin doğumsal olarak bulunmamasına konjenital diş eksikliği denmektedir. Konjenital diş eksikliği toplumun %6-10’unda görülmektedir. 20 yaş dişlerini saymazsak eksikliği en sık görülen dişler üst yan kesici dişler ve alt 2. küçük azı dişleridir.
Ortodontik tedavisi, vakanın uygunluğuna göre ya eksik diş yerinin tam olarak açılıp sonradan araya protez diş yapılması(köprü veya implant) ya da eksik diş boşluğunun tamamen kapatılması şeklindedir.

 

PROTEZ ÖNCESİ TEDAVİ

Protez Öncesi Tedavi

Daha önceden çekilmiş bir diş boşluğu uzun seneler tedavi edilmeden durmuşsa; çekim boşluğunun yanındaki dişler boşluğa doğru devrilir, ön dişlerde aralanmalar ve karşı çenedeki dişlerde uzama görülebilir. Ortodontik tedavi ile çekilmiş olan diş boşluğuna komşu dişler dikleştirilir, boşluk orijinal boyutuna getirilir. Karşı çenedeki uzamış dişler de kemik içine doğru hareket ettirilir. Böylece diş hekimi çekim boşluğuna ideal şekilde köprü veya implant yerleştirebilir.

 

YARIK DAMAK-DUDAK TEDAVİSİ

Yarık Damak-Dudak Tedavisi

Dudak yarığı veya dudak – damak yarığı doğumda en sık görülen fiziksel bozukluklardan birisidir. Dudak yarığı vakalarında üst dudakta, damak yarığı vakalarında ise damakta yarık mevcuttur. Her 700 bebekten 1 bebekte dudak ve damak yarığı, her 1000 bebekten 1 bebekte dudak ve her 2000 bebekten 1 bebekte damak yarığı görülmektedir.

Dudak damak yarıklı çocuklarda, 7 yaşından itibaren daimi dişlerin sürmeleriyle beraber ortodontik tedaviye başlanır. Bu çocuklarda problem genellikle üst çene darlığı ve üst çenenin gelişim yetersizliğidir. Bu vakalarda bazen sadece ortodontik tedavi ile, bazense ortodontik tedavi- ortognatik cerrahi kombinasyonu ile ideale en yakın estetik ve diş kapanışı elde edilebilir.